Factoring

Factoring umožňuje získat hotovost na základě postoupení pohledávek před jejich splatností.

Tyto prostředky můžete využít pro financování rostoucího obratu nebo rychlé vyrovnání okamžitého výpadku v provozním cash flow.

Faktor odkupuje od klienta pohledávky před jejich splatností a vyplácí mu, nejpozději do druhého dne od akceptace pohledávky, zálohu – zpravidla 70 – 90% z její nominální hodnoty; po jejím inkasu pak doplácí klientovi zbytek pohledávky formou vyúčtování jako doplatek. Faktor přebírá riziko za včasné a úplné zaplacení těchto pohledávek odběratelem klienta.

Splatnost odběratelských faktur musí být 30 – 90 dní; minimální objem financování je 1.000.000,- Kč.

Požadované podklady od klienta:

 • vyplněný dotazník
 • výkazy za předchozí a aktuální rok
 • u pohledávek vzniklých na základě smlouvy o dílo znění smlouvy
 • soupis pohledávek vč. kopií faktur

Zajišťujeme například tyto druhy factoringu:

 • tuzemský
 • exportní
 • importní
 • mikrofactoring
 • bilanční
 • lhůtní
 • komunální
 • efactoring

kontaktujte nás >>>