Leasing

Leasing umožňuje pořízení předmětu leasingu, na kterou nemáte hotovost nebo nechcete použít hotovost jednorázově, formou splátek na určité období.

Leasing zajištujeme pro fyzické osoby a právnické osoby.

Předmět leasingu:

 • gastrozařízení
 • osobní a nákladní automobily
 • výpočetní a kancelářskou techniku
 • stroje a zařízení

Typy leasingu:

 • Leasing standardní: zájemce dodá pořizovací doklad předmětu leasingu na který bude žádat finanční prostředky přes leasingovou společnost. Předmět přechází do vlastnictví LS až do ukončení smlouvy. Vlastníkem od uzavření leasingové smlouvy a po dobu splácení je leasinová společnost
 • Leasing zpětný – majitel předmětu leasingu ( výrobce, dodavatel) ho prodává lesingové společnosti a ta jej pronajímá zájemci. Zájemce, nebo-li leasingový nájemce platí nájemné ve splátkách.

Výhody leasingu:

 • rychlejší jednání
 • předmět leasingu v průběhu splácení pokrývá pořizovací náklady
 • usnadňuje získání předmětu leasingu s nízkým počátečním kapitálem
 • inflací nenarůstají splátky
 • předmět leasingu je zároveň garancí pro leasingovou společnost
 • první splátka je standardně 0-70% pořizovací ceny předmětu leasingu, které se neúročí