Splátkový prodej

  • vám umožní koupi zboží (formou splátkového prodeje), na které nemáte momentálnì hotovost nebo hotovost nechcete použít jednorázově za účelem koupě daného zboží.
  • máte možnost čerpat státní dotace ministerstva dopravy nebo ministerstva financí na pořízení komunální techniky
  • při čerpání dotace EU
  • O na automobily lze uplatnit jednorázový celkový odpočet DPH
  • předmět přechází do vašeho vlastnictví z titulu splátkového prodeje po podpisu kupní smlouvy (resp. po podpisu předávacího protokolu nebo splátkového prodeje)

kontaktujte nás >>>